Akce

SETKÁNÍ S INSPIRACÍ na téma GENERACE 50+, 8. 10. 2019

Naše akce výstižně reflektovala situaci na trhu. Na jedné straně prý s generací 50+ nemá nikdo problém, nikdo ji nediskriminuje, všichni zaměstnanci mají rovné příležitosti. Realita však je, že na trhu dlouhodobě 1/3 nezaměstnaných tvoří právě skupina 50+ a např. oproti setkání na téma Generace Z v loňském roce zájem o účast na toto téma projevila polovina lidí. Někteří personalisté se vyjadřovali dokonce ve smyslu, že naštěstí do „takových extrémů nemusí chodit“.

Přitom situace je jasná, respektive objektivně daná. Demografický vývoj je neúprosný, populace stárne, do pěti let přesáhne průměrný věk zaměstnanců 45 let a na trhu bude chybět 200 tis. lidí. Mladých lidí na trhu je a bude nedostatek a navíc mají často jiné plány, než pracovat podle očekávání mnohých firem. Již nyní je podle statistických údajů zřejmé, že na GENERACI 50+ bude v blízké budoucnosti stát ekonomika.

Shodli jsme se na tom, že je proto nerelevantní dokola opakovat jaké jsou rezervy a nevýhody této generace, ale je nutné hledat modely práce, které budou umožňovat zaměstnání této věkové skupiny co nejefektivněji využít.

Video z akce ZDE.

 

Na konferenci vystoupili 4 řečníci:

Setkání zahájil TOMÁŠ DOMBROVSKÝ, analytik z LMC (video), který účastníky v číslech seznámil s aktuální situací a trendy na pracovním trhu. 1/3 nezaměstnaných je z věkové kategorie 50+, čím starší jsou týmy, tím menší je fluktuace ve firmě. Nabídl několik tipů, jaké bariéry odstranit, aby se podařilo uplatnit zbylé nezaměstnané a ekonomicky neaktivní: 1. potřebné / žádané schopnosti, dovednosti (bariéra kvalifikace) 2. lokalita (bariéra dojíždění) 3. potřebný čas (bariéra časového rozvržení / úvazku) 4. přijatelné požadavky (bariéra vzájemných nároků) 5. bez stereotypů (bariéra předsudků)

Dalším řečníkem byl LADISLAV ONDERKA, Country recruitment manager CZ/HU/SK, IKEA (video), který se zaměřil na zkušenosti z náboru této skupiny. Přizval s sebou také kolegu pana Libora z generace 50+, který se s námi podělil o své osobní zkušenosti s hledáním práce a fungováním v týmu IKEA. Ladislav představil filozofii svého zaměstnavatele, pro kterého je diverzita zásadní součást firemní kultury. Před rokem se IKEA zaměřila na nábor ze skupiny 50+ a podařilo se ji za rok výrazně navýšit nováčky ze skupiny 50+. Aktuálně tvoří 17% z celkového počtu zaměstnanců. Jsou loajální, pracovití, spolehliví, ve firmě vítaní jako každý jiný, který vyznává jejich firemní hodnoty. Potřebu diverzitních týmů si firma uvědomuje nejen z podstaty rovného přístupu ke každému, ale i s ohledem na portfolio zákazníků.

S další prezentací vystoupil RADEK HÁJEK, výkonný ředitel HR, ČSOB (video)  a zaměřil se především na nutnost flexibility práce pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. ČSOB prošla nedávno zásadní organizační změnou, přešla na systém flexible work, desk sharing, navíc stěhování do nové budovy. Průměrný věk v ČSOB je 48 let, skupina zaměstnanců generace 50+ má ve firmě významné zastoupení a tyto změny jsou pro mnohé zaměstnance zásadní. Radek nabídl několik zajímavých tipů, jak tuto skupinu udržet motivovanou a výkonnou, ať už je to nabídka flexibilních úvazků, home office nebo zajímavá platforma sdílení Forvardino – pošli to dál program, který si dává za cíl lepší sdílení know-how ve firmě. 

Čtvrtým řečníkem byla MICHAELA STACHOVÁ, ředitelka nadace Krása pomoci (video), která představila projekt Zlatá práce, který se zaměřuje na pomoc lidem 50+ uspět na trhu práce a zaměstnavatelům při hledání zaměstnanců. Spolu s ní dorazil živoucí příklad aktivního seniora pan Vladimír Bednařík, spolumajitel firmy Sádlík vyrábějící židle. Jeho nadšení, aktivita, sportovní duch nadchl všechny v publiku.

Možnost doplnit a rozvést informace, které se nevešly do jednotlivých vstupů, měli řečníci při moderované diskuzi. Na závěr jsme všichni dali hlavy dohromady, rozdělili se do 7 týmů a workshopovou formou se snažili vymyslet, co nebylo řečeno a co by mohlo v budoucnu při zaměstnávání 50+ pomoci.

Zde několik tipů?

-       Negeralizujte a přistupujte k uchazečům individuálně

-       Nabízejte lidem možnost vzdělávat se

-       Nehledejte "superzaměstnance" s ideálním profilem

        Podporujte zájem a schopnost lidí vzdělávat se

-       Udržujte své zaměstnance v dobré fyzické kondici a podpořte je i v jejich soukromých aktivitách vedoucích k fyzické a mentální kondici

-       „nakupujte“ postoj, dovednosti lidi naučíte

-       Udržujte motivaci lidí, vysvětlujte proč se věci dějí

-       Diverzita vašich zaměstnanců je v mnoha oborem prospěšná s ohledem na diverzitu zákazníků

-       Hledejte starší HR byznys partnery, kteří přispějí i ke změně myšlení a odbourávání předsudků manažerů

-       Připravte se na flexibilnější modely práce; zkrácené úvazky v Holandsku jsou 40%, u nás je to pouze 7%

-       Inspirujte se na Západě, starší generace je v kurzu :-), i zbytek Evropy stárne

-       Využijte v práci pozitivních příkladů, „jeden strom les neudělá“

-       Vyčíslete a porovnejte náklady na nábor a fluktuaci mladých a výkonnost a stabilitu starších

-       Nabídněte svým zákazníkům kontakt s kolegy z podobných věkových skupin, budou si lepšími partnery

-       Nezapomínejte na starší a zkušené, nenechávejte je stranou, udělejte z nich mentory, podpořte jejich motivaci a zajištění předání know how.

-       Pracujte na firemní kultuře, která diverzitu podporuje

 

Máme pro Vás další zajímavé akce a semináře:

-       Otevřený program pro generaci 50+ 50? No a co!, 6. 11. 2019

-       Otevřený program pro manažery, kteří si potřebují dobít baterky Kde brát energii a rozsvítit ostatní, 29. 11. 2019

 

Akce probíhala v unikátním prostoru Konírna společnosti Wine Food Market, která také zajistila občerstvení.

   
 

Partneři akce:

 
 
Partneři akce