Akce

Setkání s inspirací aneb BÝT ČI NEBÝT AUTENTICKÝ?

Dne 26. 3. 2014 se konalo další, v pořadí již třetí inspirativní setkání, tentokrát s názvem Setkání s inspirací aneb Být či nebýt autentický. Naše pozvání přijaly známé osobnosti různých profesí, pan Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., významný lékař a vědec, paní Helena Třeštíková, režisérka dokumentárních filmů a pan Jonathan Smith, Managing Director Marks & Spencer pro střední a východní Evropu.

Slovo „Autenticita“ provázelo celý dopolední program. Ačkoliv naši hosté zastupovali zcela odlišné obory, shodli se na tom, že pokud má být člověk ve své profesi úspěšný, musí být především autentický - tudíž upřímný, otevřený a opravdový, a to nejen k sobě, ale také ke svému okolí, kolegům, rodině i přátelům. Na závěr dopoledního programu účastníci s řečníky diskutovali své názory a myšlenky k příspěvkům a zaznělo zde i mnoho dotazů, které se týkaly osobních zkušeností hostů.

Odpolední část byla věnována dvěma zážitkovým workshopům: Leaders’ Inspiring Group - Autentický Leadership s PhDr. Janem Bendou a Mgr. Blaženou Mačákovou a Tvůrčí dílna – Hledejme sebe prostřednictvím barev, věcí a lidí kolem nás s Ing.arch Veronikou Třebickou-Tomanovou, kde si účastníci zkusili různými výtvarnými technikami vyjádřit svůj vlastní životní prostor. Kdybychom měli shrnout myšlenku tohoto setkání, mohla by znít takto: “Lidé nejdou za tím, kdo je nejlepší, nejchytřejší, nejbohatší. Lidé jdou za tím, kdo je opravdový, upřímný a komu můžou v osobním i pracovním životě věřit. ”

Těšíme se na další zajímavé setkání s Vámi.

Tým POSITIVE