Akce

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z VÝZVY 047 OPZ+ NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ BYL UZAVŘEN

V březnu byla zveřejněna výzva č. 047 OPZ plus, Podnikové vzdělávání zaměstnanců v gesci MPSV https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus určená na rozvoj zaměstnanců. 16. 6. 2023 bylo uzavřeno přijetí žádostí k získání prostředků z dotací.

Důležité informace

 
 • Dotace umožňuje proškolit vaše zaměstnance (HPP) v letech 2024-26 na libovolné téma (krom zákonem daných školení) vč. jazyků, odborných a měkkých dovedností.
 • Předložení žádosti do 15. června 2023
 • Velmi nenáročná administrace projektu
 • Konání školení možné kdekoli i v Praze po dobu max. 24 měsíců
 • Jednotná sazba „osobohodina“ na školení (jazyky, odborné a měkké dovednosti)
 • Možnost získat až 48.000 Kč / 1 školicí den/ 12 lidí ve skupině
 • Při efektivním nastavení skupin školených osob možnost vygenerovat „budget“ na administraci dotace, pronájmy prostor na školení, občerstvení atp.)
 • Bodové hodnocení žádosti o dotaci, max bodů při hodnocení žádosti získáte za:
  • 25% ze zapojených zaměstnanců do vzdělávacího projektu bude ve věku 55+
  • 60% zapojených zaměstnanců do vzdělávacího projektu z celkového počtu zaměstnanců
  • Školit jednotlivé účastníky min 5 ne více než 6 dní v průběhu projektu
 • Jsme připraveni Vám s našimi kolegy pomoci se získáním dotace ve spolupráci s partnerskou dotační agenturou, s administrací projektu i zajištěním realizace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

 

Ing. Lada Haisová
POSITIVE s.r.o.
M: +420 736 621 362
E: lada.haisova@positive.cz

Vzděláváním a rozvojem zaměstnanců firem v oblasti soft skills se POSITIVE zabývá od roku 1995. V období poslední výzvy 2019-2022 jsme realizovali dotační vzdělávání pro několik desítek firem v řádu stovek dní napříč obory např. pro klienty EuroAgentur Hotels & Travel, Nemocnice Rakovník, Laufen, Profi Press, Quinta Analytica, Prague Music Center, Steilmann, reklamní agentura Dark Side, Říčanský pivovar, ad.