Akce

OCHUTNÁVKOVÉ ODPOLEDNE na téma SYNERGOGIKA - prověřená metoda k dosahování změn

Ve čtvrtek 8. června 2017 jsme přivítali naše hosty na akci Ochutnávkové odpoledne, abychom jim představili desítkami let a 7 milióny účastníků z 42 zemí světa ověřenou metodu k dosahování změn ve společnostech – SYNERGOGIKU. Původně anglo-americkou metodu, vymyšlenou Prof. Dr. Robertem R. Blakem a Dr. Jane S. Mouton, nám prezentoval sám její duchovní otec a průkopník v České republice a na Slovensku, Mgr. Vladimír J. Dvořák. Rovnocenným partnerem mu byl výkonný ředitel Synergogy group, Ing. Jan Korbel.

Dozvěděli jsme se, že alfou i omegou efektivně fungující společnosti jsou kvalitně fungující vztahy mezi zaměstnanci, které jsou založeny na důvěře a vzájemném respektu. Důležité je, aby všichni věděli, kam firma směřuje. Teprve potom můžou táhnout za jeden provaz jedním směrem. Efektivní změna vedoucí ke zvýšení výkonnosti firmy musí být v každém případě provázena změnou v myšlení a chování lidí, kteří v ní pracují.

A jak této změně přispívá SYNERGOGIKA? To si můžete na vlastní kůži vyzkoušet v rámci Synergogického workshopu „Týmová spolupráce“, jež se koná 5. – 6. října 2017. V ideálním případě přihlaste celý svůj tým (5 – 7 členů), můžete se však registrovat i jednotlivě, a doplnit tak tým složený ze zaměstnanců různých společností.  

Těšíme se na další podobně inspirativní akci a věříme, že se na ní s Vámi potkáme!

Tým POSITIVE