Akce

NOVÁ DOTACE NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, žádosti do 15. 6. 2023

Chcete systematicky vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance a nemáte k dispozici dostatek finančních prostředků? Nabízíme řešení! Peníze na tyto účely lze poměrně snadno získat z dotací EU fondů. V březnu byla zveřejněna výzva č. 047 OPZ plus, Podnikové vzdělávání zaměstnanců v gesci MPSV https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz-plus. Je téměř identická s poslední výzvou č. 97, která aktuálně končí. V jejím rámci jsme realizovali několik desítek úspěšných projektů, reference rádi poskytneme. 

S ohledem na finanční výhodnost a administrativní náročnost se jedná o dosud nejlepší dotaci!

Pokud vás zajímá, zda je využitelná pro vás, koho můžete školit, v jakých oblastech, v jakém období, kolik peněz dostanete, jaká je administrativní náročnost, nabízíme Vám možnost osobní nebo online schůzky. Ozvěte se nám. Dozvíte se všechno, co budete potřebovat. Kontaktujte nás nejpozději do 7. 6. 2023. Žádosti se odevzdájí do 15.6.

Důležité informace

 
 • Dotace umožňuje proškolit vaše zaměstnance (HPP) v letech 2024-26 na libovolné téma (krom zákonem daných školení) vč. jazyků, odborných a měkkých dovedností.
 • Předložení žádosti do 15. června 2023
 • Velmi nenáročná administrace projektu
 • Konání školení možné kdekoli i v Praze po dobu max. 24 měsíců
 • Jednotná sazba „osobohodina“ na školení (jazyky, odborné a měkké dovednosti)
 • Možnost získat až 48.000 Kč / 1 školicí den/ 12 lidí ve skupině
 • Při efektivním nastavení skupin školených osob možnost vygenerovat „budget“ na administraci dotace, pronájmy prostor na školení, občerstvení atp.)
 • Bodové hodnocení žádosti o dotaci, max bodů při hodnocení žádosti získáte za:
  • 25% ze zapojených zaměstnanců do vzdělávacího projektu bude ve věku 55+
  • 60% zapojených zaměstnanců do vzdělávacího projektu z celkového počtu zaměstnanců
  • Školit jednotlivé účastníky min 5 ne více než 6 dní v průběhu projektu
 • Jsme připraveni Vám s našimi kolegy pomoci se získáním dotace ve spolupráci s partnerskou dotační agenturou, s administrací projektu i zajištěním realizace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

 

Ing. Lada Haisová
POSITIVE s.r.o.
M: +420 736 621 362
E: lada.haisova@positive.cz

Vzděláváním a rozvojem zaměstnanců firem v oblasti soft skills se POSITIVE zabývá od roku 1995. V období poslední výzvy 2019-2022 jsme realizovali dotační vzdělávání pro několik desítek firem v řádu stovek dní napříč obory např. pro klienty EuroAgentur Hotels & Travel, Nemocnice Rakovník, Laufen, Profi Press, Quinta Analytica, Prague Music Center, Steilmann, reklamní agentura Dark Side, Říčanský pivovar, ad.