Akce

Konference HYBRIDNÍ SPOLUPRÁCE V PRAXI, 26. 4.

Konference úspěšně proběhla 26. dubna naživo za osobní účasti 90 lidí.

Sdílíme s vámi FOTO a VIDEO.

10 řečníků nabídlo své úhly pohledu na hybridní model spolupráce. Tématem bylo vedení lidí, flexibilita, pracovní prostředí, technologie a právní aspekty hybridní spolupráce. 

Hybridní spolupráce ANO či NE? 

Podle všech výzkumů je zřejmé, že cesta zpátky nevede!
Co všechno reálně obnáší pracovat hybridně? 
Nejen na tyto otázky odpoví 10 inspirativních řečníků.
Přinášíme vám komplexní pohled na nový model práce a zkušenosti z různých firem!
Přijďte se inspirovat a seznámit s novými trendy!

PROGRAM

 8:30 -  9:00 Registrace, ranní káva, zahájení
  TRENDY, VIZE, CO VŠE VZÍT V ÚVAHU?
9:00 -   9:20
Filip Muška, Change Management Leader, CBRE 
- Trendy a vize hybridního modelu práce, globálně a v ČR
9:20 -   9:40
Lucie Idel Nachtigalová, Senior lektorka a konzultantka, POSITIVE 
- Co znamená flexibilita a hybridní spolupráce v hlavách lidí?
09:40 - 10:00
Ondřej Výšek, Chief Visionary & Sales Officer, KPCS CZ 
- Slyšíme se? Nevidím Vás. Jak technologie pomáhá hybridnímu stylu práce
10:00 - 10:20
Apolena Weissová, Workplace Consultant, CAPEXUS
- Pracovní prostor pro měnící se svět
10:20 - 10:45 Coffee break
10:45 - 11:15 
Marcela Suchánková, Členka představenstva, ČSOB
- Hybridní model spolupráce v kontextu pracovního prostředí, udržitelnosti a flexibility
11:15 - 11:45 Panelová diskuze
11:45 - 12:05
Eva Bernadet, Advokátka a majitelka, CABINET BERNADET
- Právní aspekty hybridní práce
12:05 - 12:15
Ilona Johnová Koukalová, MPSV
- Představení dotačních možností na podporu a zavádění flexibility do firem
 
12:15 - 14:00
_____________________________________________________________________
OBĚD
 
EXKURZE v ČSOB zaměřená na hybridní pracovní prostor a flexibilitu
_____________________________________________________________________
  PŘÍPADOVÉ STUDIE - SDÍLENÍ PRAXE Z FIREM
14:00 - 14:15 Tomáš Jindříšek, Managing Partner, marketingová agentura DFMG 
14:15 - 14:30  Filip Hájek, Člen představenstva, TSK (Technická správa komunikací)
14:30 - 14:45 Apolena Weissová, Workplace Consultant, CAPEXUS
14:45 - 15:00 Martina Suchomelová, Employee Experience Director, AVAST
15:00 - 15:30 Panelová diskuze
15:30 - 15:45 Coffee break, závěrečný networking
15:45 - 16:30 EXKURZE v ČSOB zaměřená na technologie, energetickou úsporu a ekologii

ŘEČNÍCI

Filip Muška, Change Management Leader, CBRE
Filip již 12 let pomáhá zlepšovat pracovní prostředí v České republice. Působí v CBRE, která je globálním leaderem v oblasti komerčních nemovitostí a prakticky pokrývá celý životní cyklus kanceláří tzn. od nalezení vhodného pronájmu nebo nemovitosti, přes pochopení vize, firemní strategii až po její dopad a návrh uspořádání samotného prostoru a fungování lidí v něm. Filipova specializace spočívá i v přípravě zaměstnanců na hybridní model práce. Jaké jsou současné trendy a co k tomu říkají čísla?

 

Lucie Idel Nachtigalová, Senior lektorka a konzultantka, POSITIVE
Lucie má zkušenosti z několika manažerských pozic, jako lektorka v POSITIVE se specializuje na manažerské a prodejní dovednosti, vede projekty pro nejnáročnější zákazníky a její zpětná vazba od účastníků je trvale výborná. Na téma hybridní spolupráce vedla několik projektů a hybridně také stále více školí. Klientům dokáže nabídnout zajímavé postřehy a podněty pro personální práci i v rovině poradenské. Společnost POSITIVE je vzdělávací a poradenská společnost působící v oblasti rozvoje a vzdělávání lidí od roku 1995. Specializuje se na oblast soft skills, poradenství při změnových projektech a inspirativní eventy.

Ondřej Výšek, Chief Visionary & Sales Officer, KPCS CZ
Ondrovo charisma a nadhled vás nenechají chladnými. Mezi jeho nejsilnější stránky ale patří schopnost inspirovat. Zcela jistě i proto byl již dvakrát zařazen mezi TOP IT osobnosti roku vyhlašované společností Computerworld.  Ve světě IT technologií se pohybuje již pěknou řádku let a nejvíce ho těší, když vidí výsledky společných projektů se zákazníky, které je posouvají dál.  Jeho pohled na hybridní spolupráci, kterou rozhodně nepovažuje za synonymum pro práci z domova či remote work, ukáže, jak technologie podporují efektivní týmovou spolupráce, ať členové týmu pracují odkudkoliv. 

Apolena Weissová, Workplace Consultant, CAPEXUS
Při své práci vnímá, že dnešní společnost zažívá zásadní změny v oblasti flexibility, diverzity či moderních technologií, a na ty je třeba firmy připravit. Dříve se při slově kanceláře každému vybavila především pracovní místa, nyní se o nich mluví jako o pracovním prostředí, které vytváří komunitu a komunikaci ve společnosti. Spolu s pracovním stylem firmy se jedná o základní pilíře pracovního prostředí, které je nutné správně nastavit. Nové pracovní prostředí zároveň znamená příležitost pro změnu firemní kultury, která vede k zefektivnění pracovních procesů, rutin a zejména spokojenějšímu zaměstnanci.

Marcela Suchánková, Členka představenstva, ČSOB
Marcela patří mezi významné české manažerky a časopis Forbes ji pravidelně řadí do žebříčku top nejvlivnějších žen v Česku. Velkou část své kariéry spojila s ČSOB, kde během 20 let prošla různými pozicemi, útvary a projekty v bance i v dceřiných společnostech. Jako členka představenstva ČSOB je zodpovědná za oblasti IT, HR, Operations, Právní, Facility Management a Projekty a architekturu. Z této pozice mimo jiné dlouhodobě podporuje a do praxe zavedla koncept ČSOB flexibilní organizace. Již dávno před covidem věřila, že flexibilita práce i pracovního prostředí (desk sharing, home office, možnost práce kdykoli a odkudkoli) jsou tou správnou cestou pro úspěšnou organizaci. To, že své vize převedla do praxe, nyní firmě umožňuje efektivní fungování v modelu hybridní spolupráce.

Eva Bernadet, Advokátka a majitelka, CABINET BERNADET
Eva Bernadet je renomovaná advokátka, jejíž advokátní kancelář CABINET BERNADET, kterou založila před 15 lety, se ve své praxi zaměřuje na pracovní právo a zaměstnanost, a to včetně pracovněprávních litigací a negociací. Poskytuje specializované poradenství především vrcholovému managementu významných mezinárodních společností, bank i velkých výrobních podniků. Home Office zavedla Eva ve své kanceláři vizionářsky u všech zaměstnanců již od jejího vzniku, což jí umožňuje implementovat tak u svých klientů dlouholeté a rozsáhlé zkušenosti se všemi aspekty této formy práce. Eva připravuje pro klienty komplexní právní rámec hybridní práce a nastavuje interní procesy a postupy, včetně mj. BOZP i mzdové a daňové oblasti tohoto modelu. Eva je jedna z mála právních expertů, kterým budete rozumět a který má odvahu poskytnou vám jasný, často inovátorský názor v mnohdy rigidních oblastech práva.

Tomáš Jindříšek, Managing Partner, Digital First Marketing Group (DFMG)
V roce 2012 založil agenturu Dark Side, která je nyní součástí skupiny. DFMG tvoří aktuálně 3 agentury, včetně největší moravské digitální agentury PRIA. 150 lidí tak funguje na dvou místech Praha a Zlín, týmy jsou propojeny mezi sebou i napříč lokalitami a komunikace a práce dálku je naprosto nezbytná. Lidé v DFMG neustále vyhodnocují, jak nejlépe fungovat v hybridním a geograficky duálním režimu. Zahrnuje to optimalizace procesů, technologií i management rozvoje vztahů.

 

Filip Hájek, Člen představenstva, TSK
Je absolventem Institutu ekonomických studíí Univerzity Karlovy v Praze. Ve své kariéře se věnuje oceňování, restrukturalizacím a finančnímu řízení. V současné době je členem představenstva Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. Dříve působil jako ředitel pro ekonomiku Českých aerolinií. Má za sebou již dvoje stěhování – Českých aerolinií z pražského letiště do open spacu na Evropské a nově TSK z kancelářské budovy na Praze 1 do nových prostor v kancelářské části OC Stromovka a má tedy zkušenosti se stěhováním společností do výrazně jiného kancelářského prostředí.

Martina Suchomelová, Employee Experience Director, AVAST
Martina je v Avastu zodpovědná za vytváření skvělé "zaměstnanecké zkušenosti" pro více než 2000 zaměstnanců na celém světě. Avasťáci pracují v zemích v různých časových zónách a mohou využívat flexibilní rozvržení práce. Navíc si mohou vybrat mezi prací z kanceláře nebo odkudkoliv. S tím souvisí potřeba pomoci jim efektivně fungovat v prostředí mísícím osobní a vzdálenou spolupráci, často doplněnou asynchronní povahou komunikace. Takový model vyžaduje nejen maximální podporu tzv. „whole-life flexibility“ (flexibility mezi pracovním a osobním životem), ale i využiti efektivních technických nástrojů a v neposlední řadě vyhovující kancelářské prostory. Právě proto se Avast rozhodl předělat svou pražskou centrálu do hybridního modelu, odrážejícího jeho otevřenou a inovativní kulturu. Nový prostor, reflektuje potřeby osobního setkávaní, brainstormingu a eventů, stejně tak jako komunikace na dálku nebo soustředěné práce.

Ilona Johnová Koukalová, vedoucí Oddělení projektů rovnosti žen a mužů, MPSV ČR, Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti
• Představení dotačních možností na podporu a zavádění flexibility do firem
• https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity

 

 

TERMÍN

26. dubna, 9 - 16hod

MÍSTO KONÁNÍ   

ČSOB, nová budova, Výmolova 353/3, Praha 5

CENA A REGISTRACE

Konference bude probíhat NAŽIVO.

 Cena: 4 900 Kč bez DPH / 1 účastník
Zvýhodněná cena 3 900 Kč bez DPH / 2 a více účastníků

Cena je uvedena bez DPH a zahrnuje občerstvení včetně oběda.

Obchodní podmínky naleznete na Positive.cz v sekci Otevřené programy.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE

Hlavní partner konference

PARTNEŘI KONFERENCE

Partneři