Akce

Co zaznělo na 5. ročníku konference ZÁKAZNÍK 2030?

5. ročník konference ZÁKAZNÍK 2030 úspěšně proběhl 13. října naživo za osobní účasti 160 lidí!

www.zakaznik2030.cz, FOTO VIDEO.

10 řečníků nabídlo zajímavý mix pohledů na blízkou budoucnost z perspektivy měnících se zákazníků, jejich chování, potřeb, očekávání a z pohledu firem, které na tyto změny různě reagují.

PANDEMIE ZPŮSOBILA REVOLUCI!

Změnila zavedené postupy fungování se zákazníky, akcelerovala trendy jako zavádění digitálních technologií ve firmách, nové komunikační kanály pro zákazníky, virtuální realitu, online nakupování produktů a služeb, které bylo doposud nepředstavitelné.

Pandemie zásadně změnila mindset lidí, online nakupování se stává standardem pro všechny a digitální fungování se stalo běžnou součástí našeho života. Hybridní realita se ukázala jako jediná udržitelná cesta k budoucnosti.
Zákazník budoucnosti je ovlivňován trendy, které formují svět 2030. Mezi hlavní patří urbanizace, pokračující digitalizace a nástup umělé inteligence, nové multipolární uspořádání světa, inovativní mobilita, genderová rovnost, zdravý životní styl, individualizace, čistá energie, nové způsoby práce, bezpečnost, silver society (stárnutí populace) a udržitelnost.

JAKÝ TEDY BUDE ZÁKAZNÍK V ROCE 2030?

Bude ještě více digitalizovaný neždoposud, bude chtít, aby většina procesů probíhala online, zároveň bude chtít nadále lidský přístup, bude chtít velkou individualizaci, bude klást vysoké nároky na komfort a udržitelnost, očekává komplexní službu. Bude vyžadovat, aby se firmy chovaly odpovědně k zaměstnancům, přírodě a společnosti, a aby jejich podnikání přesahovalo značku i produkt nebo službu. Bude velmi náročný na kvalitu, nabídku, na způsob a rychlost doručení, bude se chtít bavit a očekává nové zážitky.

JAK SE MĚNÍ FIRMY?

V budoucnosti uspějí firmy, které se budou schopny rychle orientovat v hybridní realitě dnešního světa, které dokáží dobře propojit digitální svět technologií s fyzickým světem s lidským faktorem a emocemi.
Většina firem chápe potřebu prioritně se zaměřit na své zaměstnance, chtějí-li poskytnout zážitek zákazníkovi, musí ho dodat i zaměstnanci.
Firmy vedou své zákazníky k samoobslužnosti. Služba Click &collect raketově vystřelila a zařadila se mezi bezpečný, levnější a rychlejší způsob nakupování.
Jako důležité vnímají budování pružné firmy a silné firemní kultury, která bude umět reagovat na vývoj, který do roku 2030 nastane.
Firmy napomáhají transformaci společnosti, nabízejí pozitivní příklady, kdy jejich podnikání má širší dopad, než jsou byznysové výsledky, akcentují odpovědnost a udržitelnost.

JAK KONFERENCE PROBÍHALA?

Konferenci zahájili moderátoři Lada Haisováředitelka vzdělávací a poradenské společnosti POSITIVE, která je hlavním organizátorem konference, a Tomáš Jindříšek, managing partner marketingové skupiny DFMG (Digital First Marketing Group).

První blok programu byl tradičně věnován vizím a trendům zákaznické budoucnostiMartin Jahn, člen představenstva ze ŠKODA AUTO, představil novou strategii ŠKODA AUTO Next level, kde zákazník je v centru pozornosti a jeho doprovázení na zákaznické cestě je nekončícím procesem. Auto budoucnosti bude mít mnoho zjednodušení, která předčí zákazníkovo očekávání, bude nabízet chytrá řešení a pomáhat tak žít „smart“. Pilotně již funguje např. služba doručení nákupu přímo do auta.

Diana Rádl Rogerová, šéfka Deloitte ČR, zdůraznila hybridní realitu jako cestu budoucnosti, budování důvěry ve fyzickém světě a rychlost a flexibilitu v online komunikaci. Zaujala informací, že do 4 let se v digitálním nakupování bude používat více smyslů než dva. Za důležité považuje chtít a nebát se inovovat, moci udělat chybu a podílet se na řešení spolu s klienty.

Marie Krátká z Google představila trendy v online nakupování a nabídla zajímavá data. 64 % všech nákupů online i offline začíná v Čechách na internetu. E-commerce v retailu zaznamenala růst o 23 %, nestálý růst reflektuje nejmladší věková skupina Z, nově se objevila nákupní skupina tzv. stříbrní surfaři, tj. zákazníci nad 55 let, nemají v online takovou zkušenost, nejsou tak nároční a mají finanční prostředky. 
87 % zákazníků se nebude vracet ke své staré realitě a zůstane u online nákupů. Je patrná razantní změna spotřebního chování – proměnlivé chování, při vstupu na internet nemají zákazníci zábrany objevovat nové značky. Jejich loajalitu si musí firmy zasloužit.

Tomáš Jindříšek rozšířil pohled na trendy digitální transformace. Zdůraznil současnou hybridní realitu, dostupnost digitálu pro všechny, intenzivnější kombinaci online a offline světa, zážitek ve fyzickém světě, který s ohledem na lidskou službu je a bude stále dražší a cenný s ohledem na náš volný čas. B2B a B2C světy začínají splývat, generace a zákaznické segmenty už nemají jen vlastní styl řeči a argumenty, jak na ně mluvit, ale mají i vlastní média a způsoby komunikace. HR Marketing je klíčovou složkou komunikace. Prodej prémiových služeb online vyžaduje kvalitní obsah, doba si žádá daleko kvalitnější online prezentace - videa, recenze, virtuální prohlídky, příběhy značek atd.

Energie Pavla Řeháka z Direct pojišťovny zasáhla celý sál. Jako zásadní pro budoucnost vnímá Pavel budování pružné firmy a silné kultury, která bude umět reagovat na vývoj, který do roku 2030 nastane. Prioritou je podle něj poskytnutí kompletní služby zákazníkovi. Hodnoty jako jednoduchost, rychlost, poctivost, přátelskost jsou DNA firmy, kterou je třeba podpořit technologiemi.

Mirek Lizec z MIWA Technologies otevřel blok vystoupení firem, které prioritně usilují o lepší život a svět kolem nás. Představil, jak může být prevence vzniku odpadu přirozenou součástí našich životů. MIWA uvádí do života chytré technologické řešení, kontejnery se zbožím, které je možné plnit do znovupoužitelných obalů. Tato inovace se v den konání naší konference poprvé dostává v Čechách do velkého supermarketu, přijďte si bezobalově nakoupit do Alberta na Chodově!

Jan Zeman, majitel biopekárny Zemanka, vnímá zákazníka 2030 jako daleko náročnějšího na kvalitu a přesah podnikání firmy. Zemanka se od počátku svého vzniku chová ekologicky a odpovědně, její hlavní mise je podpora ekologického zemědělství, využívání zelené energie, je leaderem v prodeji bez obalu. V UGO nebo IKEA můžete potkat jejich tzv. cirkulární produkty, u kterých je odpad využíván jako surovina.

Šárka Tošnarová z Manifesto Market představila trendy v gastro byznysu jako jsou etická gastronomie, meat-free, rozvážkové služby, family friendly restaurace, kuchařské kurzy a zážitková gastronomie. Zákazník budoucnosti neočekává jen chuťový zážitek, ale i zábavu a interakci, chce být součástí příběhu.

Josef Dvořáček ze Sonnentoru si rychle získal obecenstvo svým lidským přístupem a odhodláním dělat byznys s pokorou, poctivě a daleko víc v souladu s přírodou. Sonnentor, zabývající se výrobou čajů, od svého založení usiluje o podporu tradičních hodnot, společenskou odpovědnost a trvalou udržitelnost, stal se love brandem.

Závěrečnou tečkou programu bylo vystoupení zástupce krásného řemesla, uměleckého skláře Jiřího Pačinka. Jeho srdečnost a autenticita byla pohlazením po duši. Prezentace poctivé práce dělané srdcem a s láskou pro zákazníka, který má emoce a chce od života radost a krásu. Jiří pevně doufá, že vše zůstane při starém a zákazník 2030 zůstane člověkem.

Děkujeme všem řečníkům, účastníkům a partnerům za vytvoření živé inspirativní atmosféry, díky níž bylo obohacení vzájemné.

Těšíme se na 6. ročník v 2022!