Reference
Téma programu: Time management
Referenční osoba: Iva Guthová, HR Direktor

"Se společností Positive jsme v roce 2005 navázali spolupráci, abychom naše zaměstnance proškolili v oblasti Time Managementu. Program kursu byl plně přizpůsoben našemu zadání
a požadavkům a byli jsme příjemně překvapeni, jak vysoce naši zaměstnanci hodnotili průběh kursu a lektory.

Kurs probíhal pravidelně 1x týdně po dobu dvou měsíců a zaměstnanci společnosti Positive s námi byli po celou dobu v úzkém kontaktu, dokonale zvládli organizaci celé akce a pravidelně zpracovávali a zasílali hodnocení kurzu - jak našimi zaměstnanci, tak i samotnými lektory. Díky tomu jsme získali cennou zpětnou vazbu a informace takto získané nám letos usnadní práci, neboť jsme se rozhodli na loňskou spolupráci se společností Positive opět navázat."