Otevřené programy

Manažerská akademie I - Komunikace s podřízenými

Cíl

Rozvinout komunikaci jako jeden ze základních motivačních nástrojů manažerů. Uvědomit si, že pravidelná komunikace, poskytování jasných informací a zpětná vazba jsou pro výkon a spokojenost podřízených jedním z nejdůležitějších motivátorů.

Cílová skupina

Manažeři, kteří vedou týmy, jsou zodpovědní za dosahování cílů a rozvoj svých lidí. Stylem, frekvencí a formou své komunikace velmi silně ovlivňují výkon a chování  svých podřízených a zároveň pro sebe získávají autoritu a kredit - nebo naopak.

Náš přístup

 • Individuální pozornost jednotlivým účastníkům, skupiny maximálně o 12 lidech, průměrně 8 účastníků
 • Interaktivní tréninkové metody
 • Nácvik modelových situací pomocí hraní rolí a videotechniky
 • Prakticky zaměřený program

Obsah

 • Efektivita a struktura v komunikaci - komunikační pyramida
 • Vztah jako podmínka úspěšné komunikace
 • Poziční a vztahová analýza
 • Emoce v komunikaci
 • Budování respektu a důvěry
 • Soulad řeči a těla
 • Model 4 uší
 • Kdo nenaslouchá, nebývá vyslyšen
 • Síla otázek
 • Zpětná vazba
 • Předcházení nedorozumění v komunikaci, chyby v komunikaci
 • Volba komunikačních kanálů

Termíny programu

Program bude probíhat v následujících termínech

1. 9.1.2017 - 10.1.2017 9.00 - 17.00
2. 14.9.2017 - 15.9.2017 9.00 - 17.00

Místo konání

Trénink se bude konat ve školicí místnosti společnosti Positive, více informací bude upřesněno v pozvánce pro účastníky.

Cena

Účastnický poplatek na jednoho účastníka činí 9 500 Kč bez DPH za dvoudenní program. 

Investice zahrnuje:

 • Zajištění školících prostor a technického vybavení
 • Školící materiály
 • Občerstvení v průběhu tréninku
 • Oběd pro účastníky
 • “Positive” osvědčení
 • Dárek Positivu
 • Vyhodnocení programu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na trénink společnosti POSITIVE


Účastníci:
Jméno E-mail Pozice
V případě technických potíží se zadáním objednávky se obraťte na lucie.tokarykova@positive.cz,
děkujeme Vám.
Rezervace se řídí obchodními podmínkami, které naleznete ZDE.